Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2017-05-30T10:00:09+00:00

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Algemene voorwaarden
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen u en www.da-capo.be (hierna “Da-Capo” genoemd).Da-Capo heeft als hoofdzetel: Vaartdijk Zuid 84, 8433 Slijpe, België. Te contacteren per telefoon (+32475 895 391) of per e-mail (info@da-capo.be). Het ondernemingsnummer/btw-nummer is BE 0483.105.291.
Na het lezen van deze voorwaarden bevestigt u ze te hebben gelezen en goedgekeurd. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, de taal waarin de website is opgebouwd.
Da-Capo kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke aankoop na een wijziging veronderstelt dat je de wijzigingen aanvaard hebt. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.
2. Correctheid van de gegevens
Via de webshop verkooptDa-Capo instrumenten, accesoires en fanmerchandise. In het kader van bepaalde acties (eindejaar, vaderdag, …) kan het assortiment aangevuld worden met diverse cadeau-artikelen.
Informatie over de artikelen, de prijsbepaling en algemene informatie over online shopping is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. We doen er alles aan om onze communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan proberen wij dat zo snel mogelijk aan te passen.
Opgelet: een maat- of kleurindicatie is altijd indicatief. Deze zijn nl. niet voor iedereen identiek of gelijk. Wij proberen in onze webshop de maten en kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.
3. Verkoopovereenkomst
Een “Verkoop” is het online aankopen van een artikel dat aan huis wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. Nadat wij uw betaling mogen ontvangen, sturen we uw bestelling op. Animeshop is gerechtigd bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: – Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant. – Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen. – Wanneer een artikel niet langer voorradig of beschikbaar is. – Wanneer we vaststellen dat er een ongeldig aanbod werd gedaan. – Bij overmacht.
Eens ingelogd, kan u een overzicht bekijken van uw bestellingen in onze webshop. Dit is meteen een overzicht van de verkoopovereenkomsten tussen u en animeshop.
Klachten en garantie: Als u een klacht hebt over een artikel, contacteer ons best zo snel mogelijk op +32 475895 391 of via info@ada-capo.be. Geef zo gedetailleerd mogelijk aan wat de inhoud van de klacht is en voeg (indien nodig) een foto toe het (beschadigde) artikel. Wij bekijken uw klacht zo snel mogelijk en contacteren u verder.

4. Online bestellen
Wij leveren in de volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
Hoe gaat u tewerk? – Kies uw artikel, bepaal het gewenste aantal en voeg het toe aan de winkelmand. – Vanuit de winkelmand gaat u naar de kassa (afrekenen) – Bij “Mijn betaling” vindt u een overzicht van uw facturatie en verzendadres. U kiest er ook uw betaalmethode. – Volg de stappen voor de betaling en werk uw betaling af. – In uw account kan u op elk moment een overzicht van uw bestelling raadplegen.
Nadat uw bestelling is afgerond, krijgt u van ons een e-mail met een overzicht van uw bestelling.
Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraadfluctuaties. Bij een onverwacht stockverschil zullen wij u informeren en hebben wij het recht om de reservatie voor een bestelling te annuleren. Op dat moment wordt uw bestelling vergoed.
Actiecodes en waardebonnen: Voor acties en kortingen werken we online vaak met actiecodes. In de winkelmand kan u een actiecode invullen en valideren. Als de actie van toepassing is, wordt deze verrekend op uw totaalbedrag.
Aanpassing/annulatie van bestelling: Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, is het niet meer mogelijk uw bestelling aan te passen of te annuleren. Wij kunnen op dat moment ook niet meer ingrijpen op het leveringsadres of de leveringsmethode. Op dat moment is de bestelling al in verwerking en zal het binnen de 2 tot 4 werkdagen bij u toekomen. U kan uw bestelling na ontvangst vlot retourneren.
5. Prijs
Alle prijzen in deDa-Capo-webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Staat de prijs fout vermeld? Dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. In dat geval kan u uw bestelling kosteloos annuleren.
6. Betaling
Bestellingen dienen eerst betaald te worden vooraleer de artikelen uitgeleverd worden. Een bestelling via onze webshop kan u via verschillende betalingsmethodes afwerken: kredietkaarten (Visa, MasterCard, American Express), PayPal, bankkaarten (Bancontact, Mister Cash) enz… Overschrijvingen worden niet aanvaard.
Zorg ervoor dat u bij betaling de nodige middelen bij de hand hebt om uw digitale betaling te beschermen (bijv. uw persoonlijke kaartlezer). Voor onze kredietkaarten en de veiligheid verwijzen wij ook naar onze Privacy.
Is uw betaling mislukt? Dan wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Wenst u de artikelen toch te behouden, dan bestelt en betaalt u ze gewoon opnieuw.
Actiecodes en waardebonnen: Voor acties en kortingen werken we online vaak met actiecodes. In de winkelmand kan u een actiecode invullen en valideren. Als de actie van toepassing is, wordt deze verrekend op uw totaalbedrag.

7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen
Wij leveren uw pakket in een van deze landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
Weet hierbij dat: – Postbus adressen en militaire APO adressen niet aanvaard worden. – We leveren van maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen.
8. Leveringen
Bestellingen worden alleen geleverd in de eerder benoemde leveringslanden. Op het moment dat wij de betaling ontvangen hebben, rekenen wij 2 tot 4 werkdagen maximum om het pakket tot bij u te krijgen. Een eventuele vertraging leidt in geen geval tot schadevergoeding. Als we uw leveringsadres fout hebben doorgekregen, kunnen wij vertraging of verlies hiervoor niet op ons nemen. Extra kosten die hiermee gepaard kunnen gaan, kunnen ons door gefactureerd worden.
Alle artikelen worden verstuurd vanuit Da-Capo. Is uw bestelling te laat? Contacteer ons via info@da-capo.be. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk. Slagen wij er om de een of andere reden niet in om uw bestelling binnen de 30 dagen na orderbevestiging uit te sturen, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren en betalen wij u meteen terug.
9. Beschadigd artikel of verkeerde levering
Kijk bij ontvangst uw bestelde artikelen meteen na. Wij herinneren u aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Mocht er een probleem zijn, laat ons dit binnen de 24 uur weten en wij helpen u meteen verder. Stuur uw bemerking en bestelnummer door naar:info@da-capo.be
10. Herroepingsrecht en retourprocedure
Als besteller hebt u – na ontvangst van uw volledige bestelling – 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan u gebruik maken van uw herroepingsrecht (recht op retour) en uw artikel(en) retourneren.
Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het product aan de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Wij verwijzen hiervoor ook naar “Richtlijn Consumentenrechten” vanuit de overheid, zoals beschreven door Be-Commerce: https://www.becommerce.be/nl/overbecommerce/publicaties/d/detail/de-nieuwe-richtlijn-consumentenrechten.
11. Beëindiging
animeshop kan de verkoopovereenkomst altijd annuleren, zonder vooraf te verwittigen.
12. Beperking van de aansprakelijkheid
Gebruik van de website: animeshop is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de website/webshop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze website/webshop (daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’). We werken met verwerkers en onze gegevens kunnen mogelijk buiten de EU door het gebruik van Cloud Servers, daar we niet altijd weten wat de locaties van de servers zijn.
Wettelijke garantie: Als consument krijgt u op uw aangekochte artikelen een garantie van 6 maanden. Deze waarborg dekt alleen fouten en gebreken die al bestaan bij de levering van de artikelen. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen wij een beschadigd artikel (of een deel ervan) kosteloos. Een artikel zal geruild worden wanneer de herstellingskosten te hoog zijn of herstelling onmogelijk blijkt.
Treedt er een fout in uw artikel op 6 maanden na ontvangst van uw aankoop, dan valt dit niet meer binnen de garantietermijn. Uiteraard mag u ons dit altijd melden via kate@animeshop.be
Garantievoorwaarden: Wil u gebruikmaken van je garantie, dan hebt u een aankoopbewijs of factuur nodig. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Daarna vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Uitsluitingen: De garantie vervalt wanneer het gebrek ontstaan is naar aanleiding van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Noch wordt garantie toegekend wanneer er een derde partij is tussengekomen.
Gebruik van de goederen: animeshop is niet verantwoordelijk voor het verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die de consument of een derde zou lijden bij het gebruik van de artikelen.
Levering en andere uitsluitingen: animeshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting van animeshop uit, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar
nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van animeshop zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.
13. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de website
De verwijzing naar een andere website via onze website/webshop is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van animeshop  kan informatie op de website ergens anders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de website/webshop, of de broncodes die betrekking hebben op de website/webshop te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.
14. Intellectueel Eigendomsrecht
De animeshop-website is ontwikkeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze website worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van animeshop . Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de website/webshop te wijzigen, kopiëren, verspreiden, over te dragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren.
Uitzonderingen: – U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat je de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. – Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze artikelen, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van animeshop. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.
De technologie wordt verstrekt en beheerd door animeshop.
15. Privacy policy
animeshop erkent het belang van de privésfeer.
Bij het aanmaken van uw persoonlijke account in de webshop van animeshop gaat u ermee akkoord dat uw gegevens gebruikt worden voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, de opvolging van de solvabiliteit, marketing- en publiciteitsdoeleinden. Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
In uw persoonlijke account kan u altijd uw gegevens inkijken en wijzigen. Vinkt u het vakje bij de nieuwsbrief uit, dan geeft u aan dat wij u moeten schrappen uit elke marketingcommunicatie, zowel via e-mail als via direct marketingmailing.
Had u hierover graag meer informatie gehad? Contacteer dan het publiek register dat beheerd wordt door de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven in Brussel.
16. Wetgeving
De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel. Als consument hebt u het recht om een geschil voor een rechter te brengen die bevoegd is op grond van dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …).
Mocht een van de huidige voorwaarden nietig verklaard worden of niet van toepassing zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
17. Conclusie
Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met gebruikers van de website/webshop. Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze website/webshop neemt u contact op via tel. +32 475 895 391 of e-mail info@da-capo.be Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt mei 2017.